Praktijk Inge Hekking Voetreflex Plus en Medisch Pedicure
Verzorging die uw voeten nodig hebben en verdienen

Vergoeding voetreflex therapie

Omdat ik er bewust voor gekozen heb mij niet aan te sluiten bij een beroepsvereniging worden de behandelingen niet vergoed door zorgverzekeraars en zijn de behandelingen belast met 21% BTW.

Ik heb hier bewust voor gekozen omdat ik graag alle kennis en vaardigheden die ik op heb gedaan wil inzetten op een manier die bij mij en mijn cliënten past. Ik wil graag keuze hebben in opleidingen en scholingen die bij mij passen en die niet perse door de betreffende beroepsvereniging geaccrediteerd hoeft te zijn. Mijn diverse aanbod aan behandelingen maakt specialistische beroepsverenigingen met elk hun eigen eisen moeilijk werkbaar. Hierdoor zou ik dan aan te veel verplichtingen moeten voldoen wat mijns inziens het onnodig moeilijk, te vasthoudend en onnodig duur maakt. Om de kwaliteit van mijn behandelingen te kunnen waarborgen blijf ik mij voortdurend bijscholen en verder ontwikkelen.

Uiteraard voldoe ik wel aan de verplichtingen waaraan ik moet voldoen. Alle zorgverleners moeten voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Praktijk Inge Hekking voldoet aan deze eisen. Ik ben voor de Wkkgz aangesloten bij de geschillencommissie.

 
E-mailen
Bellen
Map