Praktijk Inge Hekking Voetreflex Plus en Medisch Pedicure
Verzorging die uw voeten nodig hebben en verdienen

Privacy en voorwaarden

Privacyverklaring Praktijk Inge Hekking 

Versie 0.1 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 mei 2018. 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen in de praktijk en op onze website, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en op alle persoonsgegevens van haar klanten die verwerkt worden door Praktijk Inge Hekking. U dient zich ervan bewust te zijn dat Praktijk Inge Hekking niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website, door klant te worden van Praktijk Inge Hekking of om een andere reden persoonsgegevens aan Praktijk Inge Hekking verstrekt geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Praktijk Inge Hekking respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij adviseren u om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie. 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

1a. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Praktijk Inge Hekking, Dorpsstraat 84, 8171 BT Vaassen, KvK nummer 57174806. De praktijk is bereikbaar via info@pedicureingehekking.nl of 06-12101949. 

1b. Gebruik van onze diensten Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden gedeeld met servicedienst Libersy voor beheer van de agenda. Hiervoor heeft Praktijk Inge Hekking een verwerkers overeenkomst met Libersy afgesloten. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

2. Welke gegevens verwerkt Praktijk Inge Hekking en voor welk doel 

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens, eventueel postadres (wanneer nodig)

c) telefoonnummer, e-mailadres 

d) huisarts, zorgverzekeringsnummer

e) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier 

f) Voor- en na foto’s 

2.2 Praktijk Inge Hekking verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan. Is noodzakelijk voor de administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, verpleegkundige, podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure.

b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven en informatie over diensten, producten en activiteiten van Praktijk Inge Hekking. 

c) uw naam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt voor het mogelijk maken van het klaarzetten van bestellingen. 

d) huisarts, zorgverzekeringsnummer wordt gebruikt voor de administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, verpleegkundige, meewerkende collega pedicure en contracten met podotherapeuten. 

e) uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren, op de juiste manier te behandelen en te verzorgen. Ook voor collegiaal overleg en/of eventuele doorverwijzingen naar de behandelend (huis)arts, podotherapeut en/of ander (medische) disciplines. 

f) Voor- en na foto’s van uw voeten en/of huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren en eventueel voor collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar podotherapeut of andere (medische) disciplines. 

3. Cookies Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

4. Doeleinden We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

5. Derden De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze Dienstverlening. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

6. Veranderingen Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en in de praktijk bekend gemaakt. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

7. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 

7.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Praktijk Inge Hekking passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

7.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Praktijk Inge Hekking gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkers overeenkomst. 

8. Bewaartermijnen, inzagerecht, verwijdering en vragen klachten Persoonlijke informatie wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. 

8.1 Via de eigenaresse van Praktijk Inge Hekking kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Praktijk Inge Hekking zal uw verzoek in behandeling nemen en u hierover binnen een maand na ontvangst informeren. 

8.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse. 

8.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Praktijk Inge Hekking uw persoonsgegevens verwerkt of u verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens. 

8.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Praktijk Inge Hekking via info@pedicureingehekking.nl of 06-12101949. 8.5 Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden. 

9. Cookies uitzetten De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Gebruikers van onze dienstverlening hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens . Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen: 

Praktijk Inge Hekking

Dorpsstraat 84, 8171 BT, Vaassen 

06-12101949 

info@pedicureingehekking.nl

 
E-mailen
Bellen
Map